تاریخ امروز :1403-03-28

اخذ نمایندگی

بدینوسیله به اطلاع کلیه ھموطنان عزیز می رساند :
ماشین های اداری سپاهان چاپگر در نظر دارد به منظور گسترش شبکه فروش در سراسر کشور ( ترجیحا مناطق فاقد نمایندگی ) تعدادی نماینده مجرب جذب نماید.
الف : شرایط اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی
شخص حقیقی متقاضی اخذ نمایندگی باید دارای شرایط زیر باشد:
۱. تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
۲. حسن شهرت.
۳. داشتن دفتر کار مناسب.
۴. اعتقاد به اسلام و یا یکی از ادیان رسمی کشور.
۵. عدم اعتیاد به مواد مخدر.
۶. عدم حجر.
۷. نداشتن سوء پیشینه کیفری و ھم چنین نداشتن سابقه محکومیت .
۸. داشتن گواھی پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان.
۹. مدرک تحصیلی حداقل فوق دیپلم.
۱۰. داشتن بین ۲۲ تا ۶۰ سال سن.
۱۱. برخورداری از توان مالی لازم جهت انجام کار.
۱۲. اعطای پروانه نمایندگی به متقاضیان دارای مدرک تحصیلی دیپلم با داشتن حداقل ۳ سال سابقه کار بازاریابی فنی و تخصصی منوط به موافقت کتبی مدیر امور نمایندگان شرکت خواھد بود
۱۳. متقاضیان فاقد سابقه کار باید طی یک قرارداد ۳ ماھه با حداقل مشخص شده تعداد فروش ، میتوانند فعالیت خود را در شرکت آغاز نمایند.
۱۴. موفقیت در مصاحبه تخصصی امور نمایندگان.
۱۵. تسلیم سفته به مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال به ظھرنویسی یک نفر ضامن معتبر (کارمند یا کاسب دارای پروانه کسب معتبر) و یا ارائه تضامین مالی مشخص شده از جانب شرکت.
در صورت داشتن شرایط فوق با تکمیل فرم زیر درخواست اخذ نمایندگی شما بررسی شده و کارشناس امور نمایندگان با شما تماس خواهد گرفت.
همچنین شما میتوانید با تماس با شماره های 09131146063 درخواست اخذ نمایندگی را به شرکت اعلام نمایید.